Vår virksomhetens kontinuitetsplan

Sikker og pålitelig tilgang til kontoinformasjonen er en av våre høyeste prioriteter. I tilfelle avbrudd har vi utviklet en plan som skal gi firmaet muligheten til å opprettholde forretningsvirksomheten.

PSS er forpliktet til å gi våre kunder trygg og pålitelig tilgang til sine kontoer. Denne forpliktelsen omfatter å gi informasjon om planer for å takle forstyrrelser i vår virksomhet på grunn av strømbrudd, naturkatastrofer eller andre viktige hendelser. I tilfelle av forstyrrelser har PSS en forretningsplan som skal gi bedriften mulighet til å opprettholde forretningsvirksomhet som for eksempel behandling av kundeordrer og transaksjoner, å gi tilgang til kontanter og verdipapirer, og gi tilgang til informasjon om saldoer og transaksjoner i kunden kontoer. Eksempler på hvordan PSSs plan adresserer forstyrrelser av varierende omfang og omfang inkluderer:

  • Forstyrrelser av tjenesten på noen av våre servicesentre vil føre til at anrop, ordre og elektronisk kommunikasjon omdirigeres til et alternativt tjenestesenter som ligger i et annet område i et annet land i et annet kontinent med et eget strømnett og transportsystem .
  • En betydelig forstyrrelse i vårt primære datasenter vil føre til overgang til systemer på et annet datasenter. Våre datasentre støttes av backup kraftgeneratorer og ligger i en annen region i et annet land i et annet kontinent med forskjellige strømnettet og transportnett. Våre datasentre og tjenestesentre er lokalisert i separate og distinkte regioner fra hverandre.

Selv om PSS har tatt betydelige skritt for å utvikle og implementere gode forretningsoppdateringspraksis, kan kundene fortsatt oppleve serviceforstyrrelser, eller redusert tjenester eller tilgang når firmaet gjenoppretter. Vi vurderer kontinuerlig, oppdaterer og tester planene våre for å sikre at PSS-planene er robuste og er i samsvar med mange av de beste praksisene i bransjen. Eventuelle endringer i vår plan vil bli gjenspeilet i denne forretningsplanen, som vil bli lagt ut på vår nettside, eller du kan få en gjeldende versjon av denne erklæringen ved å skrive oss på Sparkasse Rein, Inc., Compliance Department, Biskop Gunnerus Gate 14 , 0185 Oslo, Norge.