Finans

Globalisering og integrasjon er fangstord som for tiden brukes i den offentlige debatten for å likestille endringene i finansieringsvirksomheten

Private Scandinavian Sparkasse Investment Bank, som finansiell partner, er forpliktet til å skape løsninger for sine kunder i møte med endrede kredittmarkedsmiljøer. PSS fokuserer på intelligent integrering av tradisjonelle kredittfasiliteter og innovative finansieringsmetoder. Innovative finansieringskonsepter som tar hensyn til både innenlandske og internasjonale aspekter av kreditt (inkludert risiko, risikominimering, skatter, forfall og renter) blir stadig mer etterspurt.

Mål for PSSs finansieringsgruppe innenfor et dynamisk, markedsdrevet miljø:

  • Å gi våre kunder de beste og mest innovative finansierings- og risikostyringsløsninger over hele produktspekteret, inkludert egenkapital, gjeld og derivater.
  • Å arbeide tett med bedriftskunder, pensjonskasser, finanssponsorer og regjeringer for å strukturere og gjennomføre noen av de største og mest komplekse finansierings- og risikostyringstransaksjonene.
  • Å arbeide i nært samarbeid med andre områder av investeringsbank og andre divisjoner innen firmaet for å sikre kvalitetstjenester for våre kunder.

Innovativ finansiering

Fire investeringsbanker tilbyr spesialisert økonomisk rådgivning til vår mangfoldige kundeliste, arrangere innovative finansieringsløsninger og forbedre det globale nettverket av kundeforhold som er nøkkelen til våre virksomheter.

PSS utvikler omhyggelig sammen med medlemsrådgivere og spesialister individuelle og innovative finansieringskonsepter ettersom vi anerkjenner at nyskapende finansiering spiller en kritisk rolle for å fremme effektivitet i investeringer og å takle finansieringsgapene for utenlandsk bistand. Disse er viktigere enn noen gang gitt det utfordrende finanspolitiske klimaet. Avhengig av dine behov tar vi hensyn til ulike balanse-, rente- og skatteoptimeringsforanstaltninger, mens kapitalstruktur, likviditet og finansieringskostnader, sammen med ansvar, rente- og valutarisiko, også tas i betraktning. I PSS fortsetter vi å utvikle struktur og lansere nye produkter og lede førsteklasses transaksjoner for å oppnå stadig større avkastning for våre kunder og oss selv.

Kjør sammen med verktøyene i dagens kredittvirksomhet preget av finansiering av innovasjoner

Optimalisering av tradisjonell kredittfinansiering

inkludering av offentlige tilskuddsprogrammer, fastrentede instrumenter og finansiering innenfor konsortier av banker

Balanse optimalisering av balansefinansiering

verdipapirisering av verdipapirer, omvendte tilbakekjøpsavtaler, factoring, forfeiting og lempelse

Kapitalmarkedsfinansiering

obligasjoner, investeringer, opptak til notering, og fusjoner og oppkjøp

Tradisjonell finansiering

Oppnå uanstrengt bedriftskreditt da PSS har gjort tradisjonell økonomi til det høyeste nivået av fleksibilitet og ekstensivitet, bare for å møte dine finansieringsbehov. Til slutt vil du som medlem ha full kontroll over hvilken type finansieringsmetoder som skal brukes. PSS tilbyr tradisjonelle handelsfinansieringsprodukter, inkludert utstedelse av kredittkort, kredittkort for åpen konto finansfinansiering, utstedelse av kontraktsgarantier og ytelsesobligasjoner.

Kreditter og lån

PSS gir lån i alle løpetider fra kassekreditt og kortsiktig fastrente kreditt til mellomstore eller langsiktige utviklingslån. PSS passer også til investeringsprosjekter ettersom de tilbyr amortiseringslån med faste tilbakebetalingskurser, livrenteutlån med lave innbetalinger eller kuleutlån med kreditt løpetid på maksimalt 30 år og faste renter i opptil 10 år.

poser

Garanti eller garanti er et felles finansinstrument hvor noen vil påta seg ansvaret for gjeldsforpliktelsen i tilfelle av mislighold. For denne situasjonen kan PSS tilby garantier i form av kontraktsoppfyllinger, økte obligasjoner, forhåndsgarantier eller ytelsesobligasjoner i både innenlandsk og utenlandsk form.

Fast rente

I løpet av volatile markeder som er preget av raske endringer i rentestrukturer, kan PSS gi deg fast rentebeskyttelse gjennom fastrentekontrakter eller ved bruk av rentederivater som blant annet caps og swaps.

Spesiallån

De andre aspektene ved finansiering er viktigere enn interesseoptimalisering – som innstillingen av individuelle tilbakebetalinger og hensynet til temporal og strukturell fleksibilitet. Som følge av denne betydningen kombinerte PSS strukturelt bruk av klassiske finansieringselementer som langsiktige lån med subsidiefinansiering og derivater. Denne intelligente løsningen kan føre til en attraktiv, langsiktig rentesats og samtidig deltakelse i fremtidige rentenedsettelser. Videre kan likviditetsoptimaliseringen av lånetjenesten for å oppnå en kunde-individualisert tilbakebetaling struktur oppnås.

I PSSs spesiallån gir vi et ekspertisepunkt for opprinnelse, strukturering, gjennomføring og distribusjon av alle typer lån. Produktkompetanse omfatter dekning av en rekke spesialiserte bransjer, og vår kompetanse spenner over bedrifts-, finanssponsorer, prosjektfinansiering og finansinstitusjoner i mange forskjellige jurisdiksjoner, lover og språk.

Kapitalmarkedsfinansiering

I løpet av de siste årene har moderne finansieringsprodukter blitt stadig mer diversifiserte og nå spenner fra strukturert lån gjennom flytende. Motivasjonene bak disse er like forskjellige, blant annet behovet for å finansiere et overtakelsestilbud, oppkjøp egenkapital eller andre komplekse prosjekter. PSPS spesialister står til stede for å gi omfattende støtte og råd med sikte på å sette sammen en finansieringsmiks som passer til behovene til din bedrift. Nyt alle fordelene med en sterk investeringsbankpartner siden PSS:

  • tilbyr ekspert, allsidig støtte innen risikostyring og innovative finansieringsløsninger
  • er en ledende leverandør av bedriftsfinansieringsløsninger, egenkapitalderivater og verdipapirfinansiering
  • er en anerkjent partner for rentepapirer, valutakurser, aksjer og varehandel
  • tilbyr omfattende erfaring innen gjelds- og aksjekapitalmarkeder

PSS oppfordrer utviklingen av kapitalmarkedet så vel som finanssektoren; for på denne måten vil mobilisering av utenlandsk og innenlandsk kapital til produktive sektorer bli lettere. Våre spesialiserte produkter og evner, kapitalmarkedsløsninger, distribusjon og strategisk og taktisk konsultasjon gir deg et spekter av finansieringsmuligheter. Spekteret spenner fra konsernobligasjonsproblemer til generering av egenkapital for aksjelister. Kompetent rådgivning for planlagte forretningsmessige kjøp og salg etterspørres oftere fra rådgivere i fusjons- og oppkjøpsavdelingen.