Investeringsalternativer

Private Scandinavian Sparkasse har et omfattende utvalg av investeringsprodukter og tjenester som hjelper deg med å administrere investeringen. Det brede spekteret av investeringsalternativer blir tilbudt til ditt investeringsvalg når vi analyserer dine behov og gir deg et utvalg av ventureprofiler som varierer i henhold til investeringsmålene og risikotoleransen. Vår strenge investeringsprosess støttes av en svært erfaren gruppe av investorer og tillitshandlere som alle jobber sammen for å levere våre kunders investeringsmål.

Med ditt valgte investeringsalternativ, kan du dra nytte av PSS med følgende:

 • Sømløs lagstøtte
 • Tilgang til kortsiktige investeringsløsninger
 • Tilgang til rentemarkedet
 • Omfattende integrerte løsninger
 • Enkelt kontaktpunkt
 • Tillit til kompetanse og tilsyn

Kortsiktige versus langsiktige mål

Du kan ha en blanding av korte, mellomstore og langsiktige mål. Ettersom investeringer varierer i risiko og avkastning, må du forstå målene dine og matche dine investeringer til disse målene.

InvesteringsspenningmålTyper av produkter
Short-Term
 • Lagre for en bil
 • Oversjøisk tur
bankprodukter, uten risiko for å miste noen av pengene dine over en kort periode
Long-Term
 • Lagre for barns utdanning
 • Innskudd til et hus
produkter som vekstmidler, med flere gevinster eller tap på lengre sikt

Kortsiktig investering

For kortsiktige investeringer gir Private Scandinavian Sparkasse Investment Bank sine kunder tilgang til pengemarkedsfondene. Med de nevnte midlene kan kundene ha en flytende investering som det investerte beløpet innenfor minimumstransaksjonsvolumet som kan øke eller redusere på daglig basis. Ved hjelp av pengemarkedsfondet kan kundene begrense mulige tap fra kreditt-, markeds- og likviditetsrisiko. PSSs kortsiktige investeringsprogram søker å oppnå likviditet og stabil inntekt som kommer fra en diversifisert portefølje av primært kortsiktige rentebærende instrumenter. Den er egnet for investorer med en moderat konservativ risikoprofil og de med likviditetskrav.

Har du en appetitt for risiko og klar for noen raske investeringer? Med stigende renter har investorer med overskuddspenger en mengde muligheter til å investere i korte perioder.

InvesteringsspenningTyper av produkter
Gjeldsinstrumenter
 • Kapitalavkastningen er sikker, noe som gjør dem til et godt alternativ å investere i.
 • Det er for lavrisiko investorer hvor han alltid kan unngå volatiliteten i markedet og parkere penger
 • Det gir opptil 10,5 prosent avkastning før skattefradrag
Mutual Funds
 • Den har en investeringshorisont på mer enn et år med få unntak, mens noen har en løpetid på en dag til tre måneder.
 • Inntaks- og utgangsbelastningen fungerer som barrierer
 • Den har en årlig avkastning på 8-10 prosent.
Faste løpetider
 • Det har en utbyttefordelingsskatt som er aktuelt.
 • Det er ofte nærliggende produkter.
Aksjer / Derivater / Råvarer
 • Det er for høyrisiko-investorer med økonomisk ekspertise, som vil kunne tjene gode avkastninger på kort tid.
 • derivater og råvarehandel har også blitt egenskaper av kortsiktige investeringer som avtaler kan kvadreres snart.

Alle de ovennevnte alternativene er på bordet med tanke på en kort investeringssyklus (6 måneder-1 år). Ikke glem at flertallet av kortsiktige investeringer som aksjer har kortvarig kapitalgevinstskatt knyttet til dem.

Midlertidig investering

Instrumenter “tilgjengelig i samtalen”, også kalt som “variable instrumenter”, og fast rente tilbys av Private Scandinavian Sparkasse Investment Bank for de personer som ønsker å ha investeringsperioder på ett til tre år (terminer).

Å være mellommann, vil PSS gi deg muligheten til å få full tilgang til pengemarkedsfondet, da det er en av våre investeringsalternativer.

Pengemarkedsfondet er opprettet for å sikre kapitalbeskyttelse og gi tilstrekkelig likviditet og samtidig maksimere avkastningen.

Videre, ved hjelp av pengemarkedsfondet, kan kundene hengi seg i denne mengden fordeler:

Fordeler

Lav risiko investering

bestående av kontanter og nærkontanter

Safe Haven

sikkerhetsinvesteringer under volatile markedsforhold

Kontantparkeringsanlegg

veldig flytende i naturen

enklere investering

administrert av troverdige og ledende investorer

Langsiktig investering

Er interessert i å holde kontanter innskudd med minst 10 års løpetid? Bekymre ikke mer. Private Scandinavian Sparkasse Investment Bank presenterer mange interessante langsiktige investeringsalternativer for deg.

For å møte dine langsiktige finansielle mål er investeringen et must. Og heldigvis har du rikelig med investeringsvalg for langsiktig verdiskapning. (Klikk på kontaktskjema nedenfor for å se langsiktige investeringsalternativer) Likevel må du være oppmerksom på at de fleste investeringer er forbundet med en viss risiko, selv om nivået kan variere. Men det er også sant at inntekter som er risikable, også har potensial til å levere bedre avkastning. For eksempel gir vekstfond, som er aksjeorienterte midler, generelt høyere avkastning enn andre investeringer. Så, basert på dine behov og risikovillighet, velg en løsning som best passer dine behov.

På PSS vil våre finansielle rådgivere anbefale deg investeringsløsninger som inneholder både høye sparingskonto og fastfristede innskudd til en langsiktig investeringsportefølje. Dette er spesielt gunstig når ladestrategien brukes til å maksimere fordelene ved flere tidsbegrensninger samtidig. Høyrente sparekonto vil fungere som en finansieringsbase for ulike tidsbegrensede innskudd som vil modnes gradvis, noe som gir deg løpende avkastning og konstant tilgang til de nyeste og beste kontovilkårene.

Vil du ha mer informasjon om PSSs langsiktige investeringer? Ikke noe problem! Bare snakk med en av våre relasjonsledere eller investeringseksperter, eller følg bare alternativene gitt i vårt kontaktskjema.