Vilkår for bruk

Velkommen til det offisielle Internett-nettstedet (“nettsiden”) til Sparkasse Rein, Limited (“Sparkasse”). Informasjonen på dette nettstedet er av generell karakter, og brukerne bør ikke stole på informasjon som er indeholdt heri i forhold til et bestemt problem uten å ta bank-, investerings- og finansiell eller annen faglig rådgivning. Sparkasse krever at alle personer som bruker dette nettstedet leser og bekrefter følgende opplysninger.

Les disse vilkårene og betingelsene nøye. Ved å få tilgang til denne nettsiden og eventuelle sider her, godtar du å godta vilkårene nedenfor. HVIS DU IKKE ER ENIGE OM DET IKKE TILGJENGER DETTE WEBSTEDET ELLER SIDER SIDER HVORFOR.

1. ÆNDRINGER TIL BRUKERVILKÅRENE.

Sparkasse kan endre disse vilkårene og betingelsene når som helst og uten forvarsel. Du bør gjennomgå den nyeste versjonen av disse vilkårene og betingelsene ved å gå til Sparkasse-nettstedet og klikke på hyperkoblingen Vilkår for bruk nederst på siden. Din fortsatte tilgang til og bruk av dette nettstedet utgjør din aksept av disse bruksbetingelsene som endret. Den eneste varsel om endringer eller modifikasjoner av disse vilkårene vil være ved Sparkasse-publisering som er revidert av Bruk på dette nettstedet. Sparkasse informerer ikke deg separat om endringer eller modifikasjoner.

2. BRUK AV INFORMASJON OG MATERIALER.

Informasjonen på dette nettstedet er ikke et tilbud eller en forespørsel om investering, finansiell eller banktjenester som tilbys av Sparkasse. Innholdet på denne nettsiden er til informasjonsformål og utgjør ikke en kontrakt eller et grunnlag for en avtale, som kun kan oppnås ved å fylle ut de tilhørende spørreskjemaene for kontosøknad, fylle ut de aktuelle kontoer som kan sendes til deg sammen med Krav til verifikasjonsinformasjon og Avtale om Sparkasse å etablere et medlemsforhold med deg og i forbindelse dermed for å åpne en eller flere kontoer for deg. Dette nettstedet bør ikke betraktes som et tilbud eller oppfordring til å selge spare, lån, investeringer, økonomiske eller annen tjeneste eller produkt i enhver jurisdiksjon der et slikt tilbud eller oppfordring ikke er lovlig, eller hvor personen som gjør et slikt tilbud eller oppfordring ikke er kvalifisert til å gjøre det eller til hvem det er ulovlig å gjøre slikt tilbud eller oppfordring. Siden distribusjon av materialene som er beskrevet på dette nettstedet, kan være begrenset av loven i visse jurisdiksjoner, må personer som har tilgang til denne nettsiden, informere seg om og overholde slike restriksjoner. UANSETT SOM ANVENDES UTEN FORHOLD I FORBINDELSE MED PARAGRAFENE, ER DU ENIGE OM REPRODUCER, RETRANSMIT, FORSKELLER, SALG, DISTRIBUTERE, UTBYTE, BROADCASTE ELLER OMFØLGE NOEN AV TJENESTENE ELLER MATERIALER I NOE MENNESKER ELLER FOR NOGEN FORMÅL (UANSET PERSONLIG ELLER VIRKSOMHET) UTEN DEN FØRSTE, EXPRESS SKRIFTELIGE SAMMENSTILLINGEN AV SPARKASS OG / ELLER DATABESTANDERNE. I tillegg skal du IKKE, uten den tidligere skriftlige samtykke fra Sparkasse OG DE RELEVANTE DATA PROVIDERS, GJØR KOPIER AV NOEN AV PROGRAMVAREN ELLER DOKUMENTASJONEN, SOM KAN LEVERES, ELEKTRONISK ELLER ANNET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FORTEGNELSE, AVSLUTNING, DISASSEMBLING ELLER CREATIVE DERIVATIVE WORKS.

3. BEGRENSNINGER OM INVESTERINGSVEILEDNING OG PROFESSIONEL RÅD

Uten begrensning av det foregående, er Sparkasse tjenester og investeringsvognene som er beskrevet her ikke blitt registrert eller lisensiert i henhold til USAs verdipapirlovgivning og tilbys eller selges ikke direkte eller indirekte i USA eller noen av dens territorier eller eiendeler eller områder som er underlagt dens jurisdiksjon, eller til borgere eller personer derav. Ettersom tjenestene og investeringsvognene som er beskrevet her, kan være begrenset av loven i visse jurisdiksjoner, bør du informere deg om slike restriksjoner i ditt bostedsland. Hvis du er bosatt i et land der tjenestene beskrevet her ikke er tilgjengelige eller du ellers er begrenset på noen måte, må du ikke forsøke å registrere deg som medlem av denne finansinstitusjonen eller bruke den. Vær også oppmerksom på at tjenestene som er beskrevet her, ikke er tilgjengelige for enhver person som ifølge loven i landet der han eller hun er bosatt, er mindreårig eller ellers ikke kvalifisert til å være part i en kontrakt. Visse tjenester og investeringsvogner som tilbys av Sparkasse, er kanskje ikke tilgjengelige for visse nåværende og / eller potensielle medlemmer, enten som følge av deres bosted eller av andre grunner, og det bør spesifikt henvises til eventuelle ansvarsfraskrivelser og de spesielle vilkårene som styrer hver tjeneste og investeringskøretøy. Alle tjenester og investeringsvogner tilbys etter eget skjønn av Sparkasse. Sparkasse forbeholder seg retten til å avslå søknader om registrering og å ugyldiggjøre en transaksjon inngått av en forbudt person beskrevet ovenfor. Å åpne en konto hos Sparkasse og bruke noen av de tjenestene eller investeringskøretøyene som beskrives her av en person, utgjør en representasjon om at slik person ikke er forbudt fra slik bruk, og at all informasjon som er gitt i forbindelse dermed, er nøyaktig og fullstendig. Ingen informasjon på nettstedet er en anbefaling eller invitasjon til å kjøpe eller forespørsel om tilbud om å selge verdipapirer eller et tilbud om å godta innskudd eller å gi andre produkter eller tjenester eller investeringsvogner i hvilken som helst jurisdiksjon til enhver person som den kan være ulovlig å gjøre slik anbefaling, invitasjon, oppfordring eller tilbud.

4. NØYAKTIGHET AV INFORMASJON

Informasjon på dette nettstedet kan endres og oppdateres uten varsel fra tid til annen. Meldinger og informasjon som overføres via Internett, kan ikke være fri for forstyrrelser fra tredjeparter og bør kontrolleres uavhengig av hverandre. Det er brukerens ansvar å sikre at virus ikke kommer inn i systemet, og Sparkasse påtar seg intet ansvar i denne forbindelse. Verken Sparkasse (eller ingen annen person involvert i bestemmelsen og vedlikehold av dette nettstedet) tar noe ansvar for nøyaktigheten av informasjonen som er gitt på nettstedet, og bruk av slik informasjon er på brukerens eneste risiko. Sparkasse tar ikke ansvar for tap eller skade av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, goodwill eller noen form for økonomisk eller annet økonomisk eller direkte eller spesielt indirekte eller følgeskader, uansett om det oppstår uaktsomhet eller for brudd av kontrakt eller annen plikt som følge av bruk av eller tillit til informasjonen på dette nettstedet.

5. UTTALELSE AV GARANTIER

Bortsett fra instruksjonene angående bruk av innskudds- og betalingstjenester og informasjon om rentesatser som gjelder for øyeblikket, gir Sparkasse ingen garanti og (i den utstrekning det er tillatt ved gjeldende lov) frasier seg ethvert ansvar for data, informasjon eller råd du skaffe fra nettstedet, inkludert noen konsekvens av å handle på grunnlag av slike data, informasjon eller råd. Informasjonen på dette nettstedet må ikke kopieres, overføres eller reproduseres på noen måte eller på noen måte uten forhåndsinnsikt fra Sparkasse. Alle opphavsrettigheter og lignende rettigheter i utformingen og innholdet på dette nettstedet er forbeholdt Sparkasse og dets lisensgivere.

6. INNLEVERINGER

Ved å sende inn ideer, forslag, dokumenter og / eller forslag til Sparkasse gjennom kontaktene våre, bekrefter og aksepterer du at: (a) dine bidrag ikke inneholder fortrolige eller proprietære opplysninger; (b) Sparkasse er ikke underlagt taushetsplikt, uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til Bidragene; (c) Sparkasse har rett til å bruke eller avsløre (eller ikke velge eller ikke) bruke slike bidrag til ethvert formål, på noen måte, i ethvert media over hele verden; (d) Sparkasse kan ha noe som ligner Bidragene som allerede er under vurdering eller i utvikling; e) Dine bidrag blir automatisk til Sparkasse eiendom uten Sparkasse forpliktelse til deg; og (f) du har ikke krav på erstatning eller refusjon av noe slag fra Sparkasse under noen omstendigheter.

7. SKADER
Du aksepterer å holde Sparkasse og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, offiserer, agenter, ansatte, partnere og lisensgivere skadesløse fra ethvert krav eller krav, inkludert de rimelige advokatavgiftene som er gjort av tredjepart på grunn av eller som følge av av innhold du sender inn, legger inn, overfører, modifiserer eller på annen måte gjør tilgjengelig gjennom Sparkasse-tjenestene, din bruk av Sparkasse-tjenestene, din forbindelse til Sparkasse-tjenestene, brudd på bruksvilkårene eller brudd på eventuelle rettigheter til en annen.

8. OPPHEVELSE

Du kan si opp Sparkasse-kontoen din, hvilken som helst tilknyttet e-postadresse og tilgang til Sparkasse-tjenestene ved å sende inn en slik oppsigelsesanmodning til Sparkasse. Du er enig i at Sparkasse kan uten varsel straks si opp, begrense din tilgang til eller suspendere Sparkasse konto, hvilken som helst tilknyttet e-postadresse og tilgang til Sparkasse-tjenestene. Årsak til slik oppsigelse, begrensning av tilgang eller suspensjon skal inneholde, men ikke være begrenset til, (a) brudd på brudd på bruksvilkårene eller andre innlemmede avtaler eller retningslinjer, (b) henvendelser fra rettshåndhevelse eller andre myndigheter, ( c) opphør eller materiell modifikasjon av Sparkasse-tjenestene (eller deler av det), (d) uventede tekniske eller sikkerhetsproblemer eller problemer, (e) utvidede perioder med inaktivitet, (f) og / eller engasjement av deg i falsk eller ulovlig virksomhet . Videre er du enig i at alle oppsigelser, adgangsgrenser og suspensjoner for årsak skal gjøres i Sparkasse eget skjønn, og at Sparkasse ikke skal være ansvarlig for deg eller noen tredjepart for oppsigelse av kontoen din, en tilknyttet e-postadresse eller tilgang til Sparkasse-tjenestene.

9. COPYRIGHT

Opphavsretten i informasjonen i denne webs jegteen foregår gjennom internasjonale avtaler og lovene i mange land. Det eies av Sparkasse Holdings Co., Ltd. med mindre annet er angitt. Du kan laste ned en enkelt kopi av dette dokumentet og lage en enkelt kopi, der det er nødvendig for bruk som referanse. Med unntak av det som er tillatt i henhold til gjeldende lover, kan ingen del av denne publikasjonen ellers bli gjengitt, tilpasset, utført offentlig eller overført i noen form ved en hvilken som helst prosess (grafisk, elektronisk eller mekanisk, inkludert kopiering, opptak, taping eller lagring i en informasjonssøking system) uten spesifikt skriftlig samtykke fra Sparkasse Holdings Co., Ltd.